zahrady sad

založeno roku 2009 absolventy Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici

důraz na stanovištní a klimatické podmínky

modrozelená infrastruktura, hospodaření s vodou

návaznost na okolní krajinu

zajištění udržitelnosti

vzdělávání se v oboru

členové SZKT, SZÚZ a odborné sekce Zelené střechy

certifikace ČCA

střešní zahrady

projekce

projektování zeleně

studie zahrad

osazovací plány

závlahové systémy

vizualizace
realizace

zahrady a veřejná prostranství

trávníky a květnaté louky

jezírka a biobazény

trvalkové výsadby, dešťové záhony

výsadby vzrostlých stromů

zakládání ovocných sadů

zpevněné plochy, mlatové povrchy, obrubníky

střešní zahrady a vertikální zeleň

výukové přírodní zahrady

mobiliář, herní prvky

závlahové systémy

údržba

ošetřování dřevin

řez živých plotů

odplevelování výsadeb

komplexní údržba trávníků

odstranění nevhodných dřevin

štěpkování dřevní hmoty